Waarom De uitdaging?

De cijfers over klimaatverandering liegen er niet om.  Dus moeten we met elkaar proberen om in 2030 onze CO2 uitstoot te halveren. En in 2050 moet onze energievoorziening 100% duurzaam en CO2-neutraal zijn.  Die doelen bereiken we alleen samen, door collectief ons consumptiegedrag te veranderen. Door anders te gaan kopen, eten, werken, reizen en ons huis te verwarmen. Maar hoe en wanneer doe je het nou goed?

Een nieuwe, duurzame samenleving vraagt om flexibiliteit en samenwerking.
En stelt ons voor flink wat uitdagingen!

duurzaam leven

Hoe duurzaam willen we leven?

We leven in één van de meest welvarende landen ter wereld. We kopen wat we willen en weten vaak niet waar onze spullen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn gemaakt. Veel wordt weggegooid omdat reparatie ervan vaak duurder is dan nieuw kopen. De miljard rijken op aarde consumeren nu al meer dan de planeet aankan, die andere 6 miljard willen graag hetzelfde doen. Geef ze eens ongelijk…

toenemende welvaart

Geld maakt gelukkig…maar hoeveel is genoeg?

In onze westerse samenleving wordt geluk voor ongeveer 40% genetisch bepaald. Omstandigheden, bv. je inkomen hebben voor zo’n 10% invloed op je geluk. De overige 50% heb je in eigen hand! Die worden bepaald door de keuzes die je zelf maakt. Dat is wetenschappelijk bewezen. Met andere woorden: je hebt nogal wat invloed op je eigen geluk!

Wat ook bewezen is, is dat spullen kopen niet veel bijdraagt aan je geluk. Wat dan wel? Je wordt gelukkig van leuk werk, van voldoende vrije tijd die je actief doorbrengt, van mooie ervaringen en van het weggeven van geld aan anderen!

Klimaatagenda

De corona-crisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: we moeten op een aantal belangrijke thema’s ons leven anders inrichten. Want het gesleep met allerlei spullen over de aardbol kent grenzen.

Ons dagelijkse eten hoeft niet altijd van ver gehaald, de boer om de hoek heeft heerlijke lokale producten te koop. De landbouwtransitie roept veel spanning op maar is onvermijdelijk. Minder vlees eten, is één van de beste keuzes die je als consument kunt maken om je CO2 uitstoot te verminderen. En minder met het vliegtuig op reis natuurlijk.

En we moeten met zijn allen overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energie van wind, water en zon. Niet alleen voor de verwarming van ons huis, maar ook als het gaat over onze mobiliteit en industrie. Dat betekent nogal wat ons als burgers en voor bedrijven.

Eén ding is zeker: de klimaatdoelen halen we samen, maar in je eentje kun je heel veel betekenen!

Wil je meer weten of heb je een idee?
Mail ons dan via info@deuitdaging.frl!