Klimaatcollege met Thomas Rau

Weggooien is zonde!
De weg naar een circulaire samenleving

1 nov 2022  |  aanvang  20.15 |  € 19,50 | studententarief € 5,-
Theater  |  Sneek

De weg naar een circulaire samenleving

We bezitten met elkaar ongelooflijk veel spullen en gooien ze makkelijk weg als we ze niet meer nodig hebben. Producten worden zo ontworpen dat ze snel verouderen en stukgaan, terwijl grondstoffen opraken en onze afvalbergen groeien.

We moeten dus met elkaar naar een circulaire samenleving waarin we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van grondstoffen en ons afval reduceren tot nul. Of naar een ander productiemodel. Hoe realistisch is een samenleving waarin we niet werken om dingen te kunnen kopen en bezitten, maar  waarin we wel toegang hebben tot producten en diensten die in een behoefte voorzien. Dus wel licht maar geen lampen? Of wel mobiliteit maar geen eigen auto?

Thomas Rau, architect van diverse duurzame en circulaire gebouwen. Hij ontwikkelde o.a. een materialenpaspoort voor gebouwen, waarin staat omschreven welke materialen er gebruikt zijn in een gebouw en hoe het kan worden gedemonteerd. Hierdoor is het eenvoudiger om een gebouw te recyclen als het aan het einde van zijn levensloop is gekomen.

John Vernooij, is directeur van OMRIN – wat in het Fries kringloop betekent.
Het inzamel- en afvalverwerkersbedrijf zet alles op alles om uit afval grondstoffen
terug te winnen en deze te recyclen. Voor deze koploper in de circulaire economie
is al het afval waardevol en wordt 75% van wat ze inzamelen hergebruikt.

19.45  |   Inloop

20.15  |   Presentatie Thomas Rau

21.15  |   Presentatie John Vernooij

21.30  |   Vragen en discussie

22.00  |   Afsluiting

Wil je bij dit klimaatcollege aanwezig zijn?

Deelname kost € 19,50
Studententarief € 5,-
Theater  Sneek

Je kunt tot 2 weken voor aanvang annuleren. Na deze datum ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Mede mogelijk gemaakt door: