Inspiratie-avond
Boer doet leven!
De weg naar een duurzamere landbouw


22 september 2021  |  aanvang 19.30 |  Theater Sneek  | € 15  |

Een avond over de kansen en dilemma’s van de landbouwtransitie

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter.
Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt.

Toch zijn er ook in Friesland al pioniers die aantonen dat het kan. Vernieuwers die niet alleen voedsel produceren maar ook een aantrekkelijk landschap. Met volop kansen voor alle dieren, planten én mensen. De boer van de toekomst bestaat al! Hoe zorgen we er met elkaar voor dat die boer ook de ruimte krijgt?

Geïnteresseerd? Bekijk dan hieronder het interview met boerin Welmoed Deinum en het programma!

19.30  |   Inloop en ontvangst

20.00  |   Frank Westerman, auteur van o.a. de Graanrepubliek

De oorsprong van de intensieve landbouw: hoe het boerenerf de afgelopen honderd jaar door de stormen van de geschiedenis is
gegeseld.

20.30  |   Jan Terlouw, oud-politicus en schrijver

Een ode aan de natuur: de rol van de landbouw in een wereldwijde klimaatcrisis

21.00  |   Caspar Janssen, journalist/columnist bij de Volkskrant 

Een voettocht door het Nederlandse landschap: hoe ons landschap de afgelopen decennia in hoog tempo is veranderd

21.20  |   Op weg naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw: vraaggesprek met o.a.  boerin Welmoed Deinum en de Rabobank

Bij de biologisch-dynamische graasboerderij Sondel draait alles om het welzijn van mens, dier en de vruchtbaarheid van de bodem. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of bestrijdingsmiddelen en het voer grazen de koeien het grootste deel van het jaar zelf van het land. Hoe rendabel is deze manier van boeren? En is biologische landbouw ook voor grotere landbouwbedrijven een logische overstap? Of zijn er ook andere scenario’s denkbaar? En wat betekent dat voor de consument? Gaat die in de toekomst meer betalen in de supermarkt?

22.00  |   Einde programma

Belangstelling?

Tickets voor een zitplaats in het Theater kosten € 15,-
(Let op: vanwege de 1,5 meter regel is de capaciteit in het Theater beperkt, wacht dus niet te lang met het kopen van je ticket voor in het Theater)