Klimaatcollege over de gevolgen van een stijgende zeespiegel met Gerrit Hiemstra en Carlien Bootsma

Blijven we de zee de baas?

5 okt 2021  |  aanvang 19.45 |  € 12,50
Theater  |  Sneek

Het water komt: blijven we de zee de baas?

Nederland is beroemd om haar polders en dijken. De hele wereld kent ons als een land dat de zee al eeuwen de baas is. Maar dat was dan ook een zee die niet toenam in volume. Die situatie wordt nu stevig verstoord door opwarmend zeewater, smeltende gletsjers en ijskappen en een daardoor langzaam maar gestaag stijgende zeespiegel.

Hoe snel gaat de zeespiegel stijgen en wat kunnen we aan? Is wonen onder zeeniveau zoals in Friesland straks nog wel verantwoord? Is adaptatie nog een scenario en zo ja wat moeten we dan concreet doen?

Een stijgende zeespiegel: wat zijn de feiten en kunnen we het tij nog keren?
Voor het jaar 2100 werd lange tijd een zeespiegelstijging van maximaal 85 centimeter verwacht. Nu houdt het KNMI al rekening met meer dan een meter.  De voorspellingen vallen steeds hoger uit. De dreiging komt niet alleen van de zee, delta Nederland heeft ook nogal wat rivieren die uitmonden in zee. En terwijl de zomers steeds droger en warmer worden, is de verwachting dat door de klimaatverandering de neerslag ’s winters fors toeneemt. En dan zakt op veel plekken in ons land ook nog eens de bodem door gas-en zoutwinning en bemaling. Kunnen we het tij nog keren en wat moeten we dan nu doen?
Gerrit Hiemstra, meteoroloog, weerpresentator bij de NOS en mede-eigenaar van Weather Impact, een ingenieursbureau op het gebied van meteorologie en klimaatverandering

Hoe gaan de Friezen om met het rijzende water?
Carlien Bootsma wandelde een maand lang langs de Waddenzee om te ontdekken of de stijging van de zeespiegel leeft bij mensen die wonen op de grens van water en land. Van Delfzijl via Harlingen naar Den Helder en terug via de eilanden.  Hoe kijken ze in het noorden van Friesland naar de dijken, naar de zee? Zijn ze nuchter als het gaat over de toekomst? Of steken ze liever hun kop in het zand?
Carlien Bootsma, journalist bij o.a. De Correspondent en Dagblad vh Noorden

Geïnteresseerd? Bekijk dan hieronder het interview met Carlien en het programma!

19.45  |   Inloop & koffie

20.15  |   Presentatie Gerrit Hiemstra

21.15  |   Presentatie Carlien Bootsma

21.30  |   Vragen en discussie

22.00  |   Afsluiting

Wil je bij dit klimaatcollege aanwezig zijn?

Deelname kost € 12,50
Theater | Sneek

Je kunt tot 2 weken voor aanvang annuleren. Na deze datum ben je het volledige bedrag verschuldigd.