Een nieuw verhaal voor Nederland

Nederland heeft zich altijd goed kunnen aanpassen aan het klimaat, maar de stijgende uitstoot van broeikasgassen en snelle opwarming van de aarde maken dat steeds lastiger. De stijgende zeespiegel, toenemende weersextremen en oplopende temperatuur bedreigen de economie en het welzijn in ons land. We moeten ons sterk maken voor mitigatie en adaptatie: broeikasgasemissies terugdringen en ons aanpassen aan een veranderend klimaat.

Wageningen University heeft een toekomstvisie uitgewerkt voor Nederland in 2120. Hoe kan Nederland er over een eeuw uitzien, hoe groeit en bloeit ons land dan? Welke opgaven liggen er, welke transities moeten we daarvoor doormaken en welke oplossingen zijn er om Nederland klimaatbestendig in te richten? Deze toekomstvisie voor het Nederland van 2120 werkt kansen uit voor de economie, biodiversiteit en leefbaarheid. Het is een nieuw verhaal voor Nederland met een hoofdrol voor de natuur. Het ontvouwt zich rondom de thema’s waterbeheer, energie, landbouw, circulaire economie, verstedelijking en biodiversiteit.

Het natuurlijke systeem van ons land vormt de basis: het bodemtype, hoogteverschillen en de watersystemen zijn bepalend voor de ruimtelijke inrichting. Want elke druppel water moet optimaal worden benut. Bij alle ruimtelijk keuzes wordt rekening gehouden met de gevolgen ervan voor de natuur. De economie is circulair met een sterke focus op de dienstensector en kringlooplandbouw. En natuurlijk moet de ruimtelijke inrichting meebewegen met de natuur en zich aan kunnen passen aan een veranderend klimaat.

Zo kan Nederland eruit zien in 2120:

Wil je hier meer over weten? Kom dan 5 oktober a.s. naar het klimaatcollege Wat een weer in Theater Sneek.
Met o.a. Tim van Hattum, programmaleider klimaat bij Wageningen University en één van de initiatiefnemers van dit project.

Bron:
www.WUR.nl